Femme4ward - frivillig organisasjon

Femme4ward er en ideell organisasjon som har som hovedmål å jobbe for å styrke kvinner som er eller har vært utsatt for vold i nær relasjon. Vi jobber via ulike typer kurs, samlinger og kreativitet for å fremme det å hjelpe kvinner videre på veien, herunder å bidra til selvhjelp. 


Vi åpner for den gode samtalen.

Vi åpner for kreativitet.

Vi holder ulike kurs.

Vi vil jobber opp en ressursvennordning for kvinner 

Femme4ward begrenser seg ikke til kun å ta imot kvinner som har opplevd eller som opplever vold. Vi er et samlingssted for ALLE VOKSNE som søker;

DEN GODE SAMTALEN

KREATIVITET

EN OASE MED FOKUS PÅ HELHETEN FOR MENNESKET

 

Vi vil holder kurs i maling og andre kreative utfoldelser

Vi holder kurs i meditasjon og ulike samlinger til selvoppbygging

Vi holder foredrag i rettigheter

Vi holder foredrag om følelser, musikk etc.

Vi holder forestillinger av ulik art, teater, revy, dans etc.

Sjekk vår Facebook-side 'Femme4ward'


Vi holder til i Peter Jebsensvei 13 i Ytre Arna.

 

Nå under pandeminedstengning av Bergen så kan du som enten selv er utsatt for vold, eller som kjenner noen som er utsatt for vold gjerne ringe til Kjerstin for en god prat! Velkommen til å ta kontakt !

Stedet for den gode samtalen

Peter Jebsensvei 13 - Her kan du prate, bruke dine kreative evner, føle ro, finne din mening med ditt liv !

Femme4ward jobber for å fremme opplysning og bistand i vold i nær relasjon

Femme4ward jobber via kurs - kreativitet - Opplysning for bygge opp kvinner utsatt for vold i nær relasjon

Fremme4ward jobber med selvhjelp

Femme4ward jobber for å opplyse

Femme4ward er et sted hvor alle er velkommen til et fellesskap. I dette fellesskapet setter vi fokus på Kreativitet og den gode samtalen. Her holder vi ulike typer kurs.

Femme4ward samarbeider med Pingan Klinikk. Se www.pinanklinikk.com. Dette er kinesisk lege og sykepleier som tilbyr over 3000 år gammel helsekunnskap, herunder massasje, akupunktur, kopping mm.

Pingan Klinikk består av velutdannet lege og sykepleier som tilbyr kinesisk medisin. De har årelang erfaring og vi er utrolig heldige som har fått dem til Norge. Her i Ytre Arna tilbyr de helhetlig helsehjelp som virkelig hjelper. Kom til Femme4ward og bli kjent med dem. Bestill time til behandling ved å gå inn på www.pinanklinikk.com. De er nøye, utrolig flinke og gir deg helsehjelp som ingen andre i Norge.

Femme4ward stedet for de viktige tingene i livet - 


KREATIV - PRATE - OASE

 

HELHET OG HELSE

 

Du finner Femme4ward og Pingan Klinikk i Peter Jebsensvei 13 i Sentrum av Ytre Arna.